CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hành động nhỏ, Mục tiêu lớn

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 

Để đảm bảo việc xác thực tương ứng với từng tài khoản, quảng cáo, tìm kiếm thông tin trên Vitop.vn được rõ ràng, minh bạch, chính xác, tránh tình trạng gian lận và đồng thời để Ban quản lý website Vitop.vn có được các thông tin để xử lý khi có sự vi phạm hoặc khi có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý website Vitop.vn với người sử dụng hoặc giữa những người sử dụng Website Vitop.vn với nhau. Các thông tin được thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Vitop.vn và được cung cấp cho các chủ thể liên quan khi cần thiết, các thông tin này cũng sẽ được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Mỗi người sử dụng chỉ được cung cấp một tài khoản để tiến hành đăng ký nhận mã khuyến mãi tại Vitop.vn, do đó, việc thu thập thông tin còn nhằm hạn chế việc một người sử dụng sở hữu nhiều tài khoản truy cập để gian lận tại Vitop.vn. 

Các thông tin mà Ban quản lý Website Vitop.vn thu thập từ khách hàng bao gồm: 

 • Họ tên 
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Email.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: 

Thông tin thu thập được từ người sử dụng Website Vitop.vn được lưu trữ tại máy chủ cùa Website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý Website Vitop.vn, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau: 

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ; 
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ; 
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng; 
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng; 
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website; 
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật. 

Ban quản lý Website Vitop.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website. 

Thời gian lưu trữ thông tin: 

Thông tin thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Website Vitop.vn từ khi người sử dụng tiến hành cung cấp thông tin đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng yêu cầu hủy bỏ bằng cách liên hệ trực tiếp với Ban quản lý Website. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vitop.vn

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: 

 • Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin. 
 • Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết. 
 • Người tuyển dụng có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email của người mua hàng theo quy định của Ban quản lý Website Vitop.vn để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình. 
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật. 

Ban quản lý Website Vitop.vn sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng. 

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Vitop.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

CÔNG TY TNHH CO-WELL CHÂU Á 

Địa chỉ: Tòa nhà 3D, Số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0942838583

Email : tuan.trieu@co-well.vn

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. 

Trong trường hợp người sử dụng muốn tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân mà mình cung cấp, khách hàng Website Vitop.vn sẽ phải thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Chọn mục Tài khoản tại màn hình chính của Website Vitop.vn; 

Bước 2: Chọn mục Thông tin tài khoản. Tại đây, các thông tin về Ảnh đại diện, Tên, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh và Giới tính sẽ được hiển thị; 

Bước 3: Khách hàng chọn thông tin muốn thay đổi, hoàn thành việc thay đổi thông tin và nhấn cập nhật.

 

Người sử dụng cũng có quyền yêu cầu Ban quản lý Vitop.vn cấp lại mật khẩu hoặc hủy bỏ tài khoản của họ và Ban quản lý Vitop.vn có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu này trong trường hợp nhận được yêu cầu chính đáng từ người sử dụng. 

Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng: 

 • Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau: 
 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ; 
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ; 
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng; 
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng; 
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình khuyến mãi; 
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website Sàn TMĐT Vitop.vn. 

Ban quản lý Website Vitop.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên. 

 • Ban quản lý Website Vitop.vn cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản hay sử dụng dịch vụ khi không có sự cho phép đồng ý từ các tổ chức, cá nhân này trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo: 

Trong trường hợp khách hàng nhận thấy các thông tin do mình cung cấp bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã được thông báo, khách hàng cần thông báo ngay cho Ban quản lý Website Vitop.vn thông qua các kênh hỗ trợ như: số điện thoại hotline, email hỗ trợ hoặc liên hệ cho ban quản lý Website bằng cách: 

(1) Liên hệ tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty. 

Ban quản lý Website Vitop.vn sẽ tiếp nhận các thông báo này và giải quyết theo quy trình dưới đây

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại. 

Bước 2: Kiểm tra các thông tin, dữ liệu trên hệ thống. 

Bước 3: Xác định phạm vi sai phạm, chủ thể sai phạm, lỗi của các bên. 

Bước 4: Đưa ra hướng giải quyết phù hợp trong vòng 24 giờ từ khi tiếp nhận khiếu nại.