Chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp tham gia hệ thống Vitop Career từ 24/10 - 02/12/2019

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho doanh nghiệp tham gia hệ thống Vitop Career từ 24/10 - 02/12/2019

Ngày 24/10 vừa qua, Vitop Career - Cổng Thông tin tuyển dụng nhân sự, tìm việc làm hàng đầu Việt Nam đã ra mắt bản thử nghiệm trên website chính thức là: https://www.vitop.vn. Trong khoảng thời gian từ giai đoạn ra mắt bản beta cho đến lúc ra mắt chính thức của Vitop Career( dự kiến là vào ngày 02/12/2019), sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi được dành cho doanh nghiệp tham gia vào hệ thống của Vitop Career. Cụ thể về các chương trình khuyến mãi sẽ như sau:
RA MẮT BẢN THỬ NGHIỆM CỦA CỔNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP VITOP.VN

RA MẮT BẢN THỬ NGHIỆM CỦA CỔNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP VITOP.VN

Vào ngày hôm nay (24/10/2019), cổng thông tin tuyển dụng nhân sự cao cấp, tìm việc làm Vitop Career sẽ ra mắt bản thử nghiệm tại website: https://www.vitop.vn. Vào khoảng thời gian này, các chức năng của hệ thống gần như sẽ được mở toàn bộ để người dùng có thể trải nghiệm hệ thống một toàn diện nhất.
Vitop-Career © Copyright 2019 Vitop-Career