CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Hành động nhỏ, Mục tiêu lớn

Tự thỏa thuận: 

  • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý Website Vitop.vn với người sử dụng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp luôn được ưu tiên 
  • Vitop.vn và người đăng tin tuyển dụng luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua Website Sàn TMĐT Vitop.vn. 
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin cá nhân bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản lý website Vitop.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý website Vitop.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Vitop.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. 
  • Vitop.vn có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan nhằm giải quyết việc tranh chấp đối với các bên liên quan. 
  • Trình tự, thời gian, thủ tục tự thỏa thuận sẽ được các bên thống nhất. Trong trường hợp không thể thống nhất thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật. 

Đưa ra cơ quan pháp luật: 

  • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa các người sử dụng trên Website Vitop.vn với nhau, Ban quản lý sàn sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên để giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
  • Trình tự, thời gian, thủ tục để giải quyết tại cơ quan pháp luật sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Quy trình tiếp nhận tranh chấp: 

Website Sàn TMĐT Vitop.vn cam kết luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên quan đến các giao dịch thương mại tại Website Sàn TMĐT Vitop.vn. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về cho Ban quản lý Website Vitop.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Ban quản lý website sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Bước 1: Người khiếu nại gửi khiếu nại kèm theo thông tin và hình ảnh liên quan (nếu có) về địa chỉ email: tuan.trieu@co-well.vn hoặc gửi đến địa chỉ: Văn phòng : 3D, Số 3 phô Duy Hưng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vitop.vn sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố. 

Bước 3: Vitop.vn sẽ ưu tiên biện pháp tự thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của mình thì Ban quản lý Website Vitop.vn sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Ban quản lý Website Vitop.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, Vitop.vn luôn đề nghị người bán hàng sử dụng dịch vụ của Website Sàn TMĐT Vitop.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật